fbpx

O nas

Witamy w przedszkolu SKRZAT

Dzieci są u nas objęte wszechstronną i profesjonalna opieką.

Jesteśmy małym przedszkolem, w którym panuje wręcz domowa atmosfera. Co roku przeprowadzamy kilku dniową adaptację dla najmłodszych dzieci.Dzieci często przebywają na świeżym powietrzu bawiąc się na dwóch bezpiecznych i atrakcyjnych terenach zabaw.

DSC02399

O naszej kuchni

Mamy smaczne domowe posiłki przygotowywane w naszej kuchni.

Prywatne Przedszkole „Skrzat” istnieje od 1992 r. Placówka liczy 3 grupy dziecięce, podzielone wiekowo w zależności od ilości zgłoszeń dzieci w poszczególnych rocznikach.Uczęszczają do nas dzieci w wieku 3-6 lat. W ostatnim roku edukacji przedszkolnej dzieci 6 letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Nasze przedszkole oferuje dzieciom opiekę w godz. 6:00-16:30. Zapewniamy 3 posiłki w ciągu dnia: I śniadanie, II śniadanie i obiad.

Realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego PWN, autorstwa Elżbiety Kordos (Wydawnictwa Szkolne  PWN), który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Program daje swobodę co do sposobu realizacji zawartych treści programowych   i uwzględnia potrzeby i możliwości dzieci. Treści skoncentrowane są wokół 4 obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Zaproponowane w programie metody pracy są wartościowe wychowawczo i edukacyjnie. Umożliwiają one samodzielne budowanie wiedzy przez dziecko, eksplorację otoczenia oraz rozwiązywanie nurtujących dzieci problemów badawczych.

Praca przedszkola ma na celu umożliwienie dzieciom równych szans w przekroczeniu progu szkolnego oraz dalszej edukacji. Celem naszym jest wychowanie człowieka umiejącego zaistnieć w środowisku i społeczeństwie, przejawiającego postawy prozdrowotne i proekologiczne, a także wrażliwego i tolerancyjnego w stosunku do innych ludzi. W przedszkolu kontynuowane są również tradycje rodzinne, regionalne i państwowe.

Organizowane są uroczystości, imprezy i spotkania okolicznościowe. Kadra pedagogiczna posiada umiejętności,  kwalifikacje i wykształcenie wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola. Przedszkole zatrudnia 5 nauczycielek sprawujących opiekę całodzienną w grupach dziecięcych oraz specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe i terapeutyczne. Zajęcia prowadzone przez specjalistów: język angielski, rytmika, taniec rozwojowy, szachy,  katecheza, terapia logopedyczna, psychoprofilaktyka. Nasza placówka chętnie współpracuje z rodzicami i środowiskiem, dzieci biorą udział w konkursach, przeglądach, programach edukacyjnych i imprezach organizowanych przez inne placówki lub instytucje na terenie miasta i kraju. Przedszkole nasze jest otwarte na wszelką współpracę, nowatorskie pomysły, sugestie i propozycje.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.